Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Strona znajduje się w archiwum.

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna niepublikowana na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPP Łowicz, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198) – art. 10 pkt 1.

 

Osoby, które chcą uzyskać informację z zakresu działania KPP Łowicz, proszone
są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 

WNIOSEK

Wypełniony wniosek należy przesłać:

listownie na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu

ul. Bonifraterska 12/14

99-400 Łowicz

  

Metryczka

Data publikacji 31.01.2012
Data modyfikacji 02.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KPP Łowicz
Osoba udostępniająca informację:
KPP Łowicz
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Urszula Szymczak
do góry